Musicat Els Amics de les Arts - Tots els homes d'EscÚcia